Tømmerli omsorgsboliger består av 26 omsorgsboliger organisert i bofellesskap med tilhørende fellesarealer. Bygget er frittliggende med egen inngang, men har en universelt utformet takoverbygget forbindelse over til Tømmerli bo- og aktivitetssenter.

Fellesrommene er store, sørvestvendte, lyse og sentralt plassert i bygget. De har utsikt ned mot Brumunddal sentrum. Utenfor er det trinnfri overgang til balkonger eller terrasse og hage. Leilighetene er to-roms og er utformet for at beboerne skal være mest mulig selvhjulpne.

Bygget er spesielt planlagt for at det skal fungere godt for personer med nedsatte kognitive evner, en gruppe som forventes å øke i hele den palliative sektoren. Blant annet er internkommunikasjonen organisert som en kjerne slik at det etableres en vandrerute internt i bygget. Fellesstuene ligger der vertikalkommunikasjonen kobler seg på rundløypa slik at den naturlige trafikken i bygget blir en ressurs for beboerne.