Mortensrud felt 18 er et innovasjonsprosjekt i samarbeid med Civitas som utforsker hvordan kommunen kan legge til rette for alternative boligmodeller på egen tomt. Det er mange grunner til at kommunen bør jobbe for et mer mangfoldig boligtilbud og boligpolitikk står sterkt på dagsorden. Prosjektet utforsker i tillegg hvilke positive ringvirkninger dette kan bidra til for lokalmiljøet. Hvordan kan alternative boformer og boligmodeller bidra til å motvirke ensomhet og segregering samt skape nabolag og lokalmiljøer som oppmuntrer til aktiv deltagelse i lokalsamfunnet?