Ny Helsevakt skal sikre gode tjenester når det oppstår uplanlagte behov for helse- og velferdstjenester, hele døgnet, hele året. De akutte helsetjenestene er et interkommunalt samarbeid mellom Trondheim, Klæbu, Malvik, Melhus og Midtre Gauldal kommune.

Nytt bygg for Helsevakta ligger som en del av og innordner seg bystrukturen rundt St. Olavs hospital. Bygget har fått sitt særegne uttrykk ved en framskutt legevaktetasje, som annonserer plasseringen og understreker betydningen av Helsevaktas funksjoner. Kunstnerisk utbygging er med å synliggjøre hovedinngang og markere byggets hovedkommunikasjon.