Et attraktivt kollektivknutepunkt langs Nordlandsbanen som vektlegger sikkerhet, universell utforming, service og informasjon, og som tar høyde for framtidig trafikkvekst.

Området rundt Leangen stasjon er under utvikling fra industri/lagerområde til et nyttbydelssenter med boliger, næring, forretninger og grøntområder. Utvikling og bygging på begge sider av banen vil medføre et betydelig transportbehov i området, som nye Leangen stasjon skal dekke. Adkomst ned til plattformen er etablert på østsiden av Leangbrua, og utformingen er tilpasset eventuell utvidelse av Leangbruas bredde, med holdeplass for metrobuss.

Hovedelementene i trapp-og heishuset er betong, glass, stål og tre. Elementene kobles sammen med rene linjer og enkle detaljer. Innslaget av tremateriale i møblering, himlinger og fasader, gir stasjonen et «varmere» uttrykk, i et område som ellers er preget av harde flater som betong og asfalt.

Oppdraget omfatter komplett universell utforming av brutilkobling, trapp og heishus, visuelt miljø på plattform inkludert skilting, møblering, belysning samt taktil merking ledesystem og sikkerhetssoner. Arealet under veibrua er oppgradert som overdekning for reisende med jernbanen.

Sporplanen er bygget opp slik at ny sporplan for Leangen stasjon vil kunne danne første byggetrinn frem mot et fremtidig nytt dobbeltspor mellom Trondheim og Værnes.