PIR2 har på oppdrag fra Bane NOR jobbet med omfattende oppgraderinger og nybygg i tilknytning Trondheim sentralstasjon. Arbeidet inkluderer Trapphuset, et større næringsbygg, betydelige oppgraderinger til plattformer og stasjonsområde, samt tilhørende teknisk infrastruktur.

Trapphuset er en tverrforbindelse over sporområdet ved Trondheim S, og tilhørende bebyggelse på begge sider av gangbroen. Prosjektet inneholder næringarealer til utleie, samt servicefunksjoner og adkomst til sentralstasjonen. Trapphusets underside er stasjonens nye tak, og det er ført opp mens stasjonen har vært i full drift.

Parallelt med dette har PIR2 gjort oppgradering av plattformer og tilhørende trafikkarealer og stasjonshall til gjeldende standarder for universell utforming og informasjonsanlegg. Heving av plattformer og etablering av nye lehus, levegger, belysning og stasjonsmøblering.