Lyngården er et kontorbygg på 5 etasjer med forretningsareal på bakkeplan. Bygget er organisert over tre trapperom, med felles kantine og tilhørende takterrasse i øverste etasje. Sykkelparkering i kjeller med egen innkjøring, garderobeanlegg og vedlikeholdsfasiliteter. Solcellepark på taket produserer strøm til ladestasjoner for elbil og elsykkel.

Infrastrukturen i bygget er planlagt etter modulbasert teknisk grid, med høy tetthet av sensorer. Dette gir byggherren høy fleksibilitet og mulighet for individuell styring og måling av lys, luft og strømforbruk. Bygget har et tosidig fasadeuttrykk - metallkledning og ekstra lydisolasjon mot støyende E6 i øst og en mer åpen fasade med trekledning mot grøntområde, kirke og utsikt i vest. Fast ytre solskjerming er både en viktig del av uttrykket og gir bedre dagslysforhold i kontorlokalene. Lyngården har betegnelsene passivhus, energiklasse A og BREEAM "very good".