Et nytt kontorbygg på en begrenset tomt like ved ærverdige og fredede Tollboden på Brattøra i Trondheim. Bygget er tilpasset den historiske konteksten det står i, og teglstein er valgt for å harmonere med robustheten i nabohuset, Tollboden. Byggets form er dempet - en avlang kube med minimal ornamentikk, for ikke å konkurrere med Tollboden. Høyden treffer gesimshøyden på Tollboden og plasseringen er slik at husenes gavl ender på samme linje. Foran husene planlegges en park mot trafikken og som en avslutning på hele Brattørkaia.

Teglen er trukket helt ned til bakken og dratt inn i vindus- og dørsmyg. Presis bruk av beslag og fargesetting av disse harmonerer både med teglsteinen i nybygget og med kobberbeslagene på Tollboden. I plassrommet er to av Brattøras eldste trær bevart. Mot dette plassrommet har fasaden fått markante teglpilastre over to etasjer med fasadefelt i stående trekledning. Dette grepet tydeliggjør byggets innside, hovedinngang og henvendelse mot plassrommet, i kontrast til den mer lukkede utsiden, mot trafikken på Nordre avlastningsvei.