Lundavang og Stuevollen i Molde skal transformeres fra et område med sykehus og tilhørende funksjoner til et ettertraktet fremtidig nabolag som knyttes tettere sammen med resten av bydelen. Molde kommune ønsker å sette en ny standard for utviklingen av nabolag i Molde. Dette inkluderer bruk av eksisterende og ny kunnskap om medvirkningsmetoder og bærekraft som virkemidler for å oppfylle kommunens fire mål for fremtidig utvikling av området.

Mulighetsstudien er en del av en større prosess som legger grunnlaget for en områderegulering av planområdet på Lundavang. Det er i tillegg utarbeidet en fysisk og sosiokulturell stedsanalyse og planprogram for den kommende områdereguleringen.