Shrødergården er et modernistisk kontor- og forretningsbygg fra 1960-årene i Trondheim sentrum, som er ombygget til legesenter. Gjennom grundig brukermedvirkning og detaljering er det skreddersydd løsninger for god logistikk og arbeidsflyt for legene og de laboratorieansatte, tilpasset bygningens muligheter og begrensinger.

Arbeidsarealene er organisert langs fasadene med mye dagslys og rominndeling tilpasset bygningens strenge fasademodul. Det er indirekte dagslys via glassvegger til ventearealet for de besøkende som ligger sentralt i planen.