Rockheim museum for pop og rock har transformert Trondheims gamle mellager til en spennende vandring gjennom nytt og gammelt, fra kafé til musikksenter og konsertscene. Over taket svever en lysende boks som holder natta levende til daggry. Det er føyd til nye volumer til det gamle lagerbygget på havna i Trondheim med fokus på et tydelig skille mellom nye innslag og det verneverdige “Mellageret” fra 1920. I fasaden gjøres kun enkle inngrep, mens det innvendig gjennomføres større endringer.

For takboksen som rommer de faste utstillingene, har arkitekten gitt fasaden en utsmykning og lyssetting som gir bygget en særegen identitet, med sine mer enn 160 av norsk pop og rocks viktigste platecover trykt på hvitt glass som det fremtredende uttrykket i daglys, og 14 000 individuelt styrte LED lyspunkt når dagen går over i mørke, er mulighetene ubegrensede for at Rockheim transformeres fra dag til dag. Rockheim har, i de snart 10 årene det har eksistert, blitt et arkitektonisk ikon for Trondheim og Norge, og besøkstallene har vært ca. 3 ganger høyere enn estimert.

Plassen mellom Rockheim og Tollboden (utformet i samarbeid med Agraff - Christine Gjermo, nå PIR2) aktiviserer byrommet mellom Midtbyen og havnebassenget. Plassen er designet som et aktivt byrom for alternativ kultur og rekreasjon. Rockheim har, i de snart 10 årene det har eksistert, blitt et arkitektonisk ikon for Trondheim og Norge, og besøkstallene har vært ca. 3 ganger høyere enn estimert.