Det nye teaterhuset til Turnéteatret i Trøndelag har både innovativ og tradisjonell bruk av tre i interiør og eksteriør. I flere skalaer, fra byplangrep, via arkitektur, interiørarkitektur og bygningsintegrert kunst bidrar teaterbygget til aktivisering av en viktig del av sentrum på Verdalsøra. Det har vært et ønske at bygget skal utstråle den lekenhet og åpenhet som kjennetegner teatermiljøet, og gjennom dette vitalisere sentrum i Verdal. Samtidig har det hele tiden vært en forutsetning med et rasjonelt og funksjonelt bygg.

bygget vant den internasjonale WAN-award for beste bruk av tre i verden i 2018