Trøndelag Teater ønsket seg en inviterende vestibyle for besøkende og publikum - et fleksibelt rom med flerbruksfunksjon, der Teateret kan ha foredrag, før- og ettersnakk, teaterinnslag og premierefester m.m. Vestibylen fra 1997 har verneklasse 2, bevaring, og den gamle østfasaden i Vestibylen er fredet. Det var derfor jevnlig kontakt med by- og fylkesantikvar underveis i prosessen. Som følge av akustiske tiltak fikk den gamle østfasaden dispensasjon til å bekles med brannbehandlet trespiler, og vestibylen har fått nye akustiske løsninger og belysning, og materialer som tre, blå valchromat og sort marmor.