Teknostallen er et nytt kontorbygg nært Trondheim sentrum. Bygget skal tilby stimulerende og attraktive arbeidsplasser, og i tillegg ta vare på bydelens historie og tilby en frodig oase for hele Trondheims befolkning. Plassrom, gate og bygninger skal utformes for å gjøre Trikkestallkvartalet til hovedmarkør i Teknobyen og tyngdepunkt i bydelen.

Trikkestallens fasade beholdes for å fortelle noe av bydelens historie. Fra utsiden av kvartalet vil nybygget fremstå lyst og svevende over de eksisterende karakteristiske fasadene i Trikkestallen. Et overdekket gårdsrom gir muligheter for en dynamisk relasjon mellom fellesområdet og kontorer og tilfører en lett tilgjengelig helårs grønn lunge til bygningene i kvartalet og til området. Utadrettede funksjoner kan etableres slik at de fungerer både direkte fra gata og med henvendelse til og bruk av gårdsrommet.