Det nye formidlingsbygg for Meteorologisk institutt er et pionerbygg i bruk av klimagassregnskap og er et av de første byggene som ble ferdigstilt som en del av forbildeprogrammet FutureBuilt.

Kontakten og samspillet mellom Meteorologisk Institutts eksisterende hovedbygning fra 1937 (byantikvarens gule lister) har vært en viktig faktor i prosjekteringen av det nye bygget som ligger frittliggende, men med nær kontakt til det eksisterende hovedbygget. Brukermedvirkning og bruksanalyse var også en viktig del av innledende fase for å få fram et detaljert romprogram. Det har i prosjekteringen vært stort fokus på energibruk og bruk av miljøriktige løsninger og materialer som tre, lavkarbonbetong og resirkulert aluminium.