Totalrehabilitering av Arntzen de Besches nye lokaler på Solsiden i Trondheim. Det er to separate fløyer der den ene er forbeholdt arbeidsplassene til de ansatte, og den andre er en mer påkostet møteromsfløy der klienter og besøkende tas i mot.

Arntzen de Besche hadde høye ambisjoner for de nye lokalene med et ønske om å bevege seg utover den typiske kontorestetikken. Lokalene skulle være både moderne og tidløse og gi de besøkende et solid inntrykk av firmaet. Det var også viktig at løsningene som ble valgt ville stå seg godt over tid både med tanke på funksjonalitet og uttrykk.