PIR2 ble engasjert av Sigdal kommune til å utforme en strategi og prosjektskisse for Nasjonalt besøkssenter for skog i tilknytning til verneområdet Trillemarka-Rollagsfjell. Prosjektet er et resultat av en bred medvirkningsprosess med aktører fra Sigdal og Rollag kommune, næringslivet, ulike aktører fra lokalt kulturliv, naturvernere og skogbrukere. Det er foreslått tre ulike retninger for senteret: Kunstarena, naturopplevelser og kompetansesenter.