Tingvoll 2050 er et bredt prosjekt hvor en helhetlig bærekraftig stedsutvikling har stått sentralt - "fortsatt liten, grønn og annerledes». Et godt sentrumsområde tar utgangspunkt i hverdagslivet: reiser og bevegelse til og fra arbeid, skole, butikk og trening. Denne bevegelsen som fyller de offentlige rommene med aktivitet og folkeliv bidrar til at sentrumet blir et sted å trives. Forslaget for Tingvoll 2050 viser hvor og hvordan offentlige rom kan etableres, utformes og få en lesbar sammenheng, og hvordan de fysiske og mentale aksene kan styrkes.